top of page

Integratieproject

Van de kleuterschool naar de lagere school

Onze kleuters spelen tijdens de pauzes op dezelfde locatie als de kinderen van de lagere school.

In het derde trimester organiseren wij verschillende uitwisselmomenten tussen

  • de tweede en de derde kleuterklas

  • de derde kleuterklas en het eerste leerjaar

 

Zo beogen we een vlottere overgang tussen de leeftijden. De kleuters maken op een speelse manier kennis met de toekomstige kinderen en de klasjuf.

Van het zesde leerjaar naar het secundair onderwijs

 

 

 

De klasleerkracht van de berenklas bezoekt met de kinderen enkele secundaire scholen in Geel. Ook de scholen buiten Geel worden besproken, al naargelang de noden van de kinderen.

De ouders worden via het onlineplatform op de hoogte gebracht van de infodagen van de Geelse scholen, alsook van het CLB. Zij organiseren tevens sessies voor anderstalige ouders.

De kinderen kunnen ook een kijkje nemen om de verschillende richtingen te verkennen via verschillende sites, zoals

 

In het voorjaar van 2023 doen we mee met het project van Hylas (in samenwerking met KUL), waarbij de leerlingen in de zorgsector gaan “proeven” van de beroepen in de realiteit.

kleuter lager.png
lager middelbaar.jpg
bottom of page