top of page

Scholengemeenschap
 

VBS de Leeroase maakt deel uit van de scholengemeenschap

KOBA Zuiderkempen (katholiek onderwijs bisdom Antwerpen).

 

 

Schoolbestuur

 

KOBA Zuiderkempen vzw Nooitrust 4 te 2390 Malle.
Voorzitter: Roos Jennes
Afgevaardigd bestuurder: Chris Bellekens,

of basisscholen@kobazuiderkempen.be.

 

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs

in de Leeroase. Zij zijn verantwoordelijk voor het beleid en de

beleidsvorming en scheppen de noodzakelijke voorwaarden

voor een goed verloop van het onderwijs.

koba.jpg
bottom of page