top of page

Schoolraad
 

Wat is een schoolraad?

De schoolraad is een verplicht overlegorgaan op school. Vertegenwoordigers van de ouders, de leraren en de lokale gemeenschap bespreken er welbepaalde thema ’s met de directie en/of het schoolbestuur.

 

Wie zit er in de schoolraad?

De schoolraad bestaat uit evenveel vertegenwoordigers van ouders, personeel en de lokale gemeenschap.  

Om de vier jaar worden er verkiezingen gehouden.

 

Op onze school zijn dat:

  • Leden van de ouders: Jan van Reusel

  • Leden vanuit de leerkrachten: juf Kristine

  • Leden vanuit de lokale gemeenschap: Lies Van der Auwera

  • Technicus: juf Chantal

 

Voorzitter: Jan van Reusel

Secretaris: juf Kristine

bottom of page