top of page

Samenwerking en participatie

In onze school hechten we veel belang aan duidelijke en transparante communicatie. In volgende periodes plannen we 

gesprekken met jullie, de ouders, of krijgen de kinderen een rapport. 

augustus

buitenspeeldag: alle kinderen zijn welkom in onze tuin en de kinderen van de school mogen een kijkje nemen in hun nieuwe klas!

september 

kleuter en lager: omgekeerde oudercontacten in alle klassen: dag en uur worden meegedeeld via het online platform GIMME

 

oktober 

lager: eerste feedbackrapport: ouders krijgen de kans om met de klasleerkracht in gesprek te gaan

 

december

kleuter en lager: individueel oudercontact

 

maart   

lager: individueel oudercontact

 

mei

lager: tweede feedbackrapport: ouders krijgen de kans om met de klasleerkracht in gesprek te gaan

 

juni  

kleuter: individueel oudercontact

kleuter en lager: de laatste schooldag eindigt voor alle kinderen om 12u. 


Buiten deze contactmomenten kan er nog altijd overleg plaats­vinden tussen de ouders en de leer­krachten als een van beide partijen het nodig acht.

bottom of page