top of page

Samenwerking en participatie


augustus

buitenspeeldag: alle kinderen zijn welkom in onze tuin en de kinderen van de school mogen een kijkje nemen in hun nieuwe klas!

september 

kleuter en lager: omgekeerde oudercontacten in alle klassen: dag en uur worden meegedeeld via het online platform GIMME

 

oktober 

lager: eerste feedbackrapport: ouders krijgen de kans om met de klasleerkracht in gesprek te gaan

 

december

kleuter en lager: individueel oudercontact

 

maart   

lager: individueel oudercontact

 

mei

lager: tweede feedbackrapport: ouders krijgen de kans om met de klasleerkracht in gesprek te gaan

 

juni  

kleuter: individueel oudercontact

kleuter en lager: alle ouders worden op de laatste schooldag in de klas verwacht


Buiten deze contactmomenten kan er nog altijd overleg plaats­vinden tussen de ouders en de leer­krachten als een van beide partijen het nodig acht.

bottom of page