Voor- en naschoolse opvang

In onze school is voor- en naschoolse opvang voorzien.
's Morgens kan je er terecht bij juf Lief vanaf 7u30 tot 8u25. Om 8u25 worden de kinderen door juf Lief naar de speelplaats gebracht.


Ook na school kunnen de kinderen naar de opvang. Dan is juf An er om ze op te vangen. Deze opvang begint om 15u50 en duurt tot 18u00.

Op woensdag is er opvang voorzien tot 12u45. Indien je zoon/dochter na dit tijdstip in de opvang verblijft, zal een juf hem/haar naar de opvang van VBS De Droomgaard in Geel brengen. Het adres is Pas 94, 2440 Geel. Ons doel is om op termijn ook zelf op woensdagnamiddag opvang aan te bieden aan onze leerlingen.

Om alles veilig te laten verlopen vragen we om tijdig contact op te nemen met juf Lief en/of juf An.

Juf Lief : 0497/73 25 92
Juf An: 0499/38 40 30